Wat is acupunctuur?

acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China met als doel ziektes te genezen en voorkomen.
Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de Westerse geneeskunde wordt bij deze oosterse geneeswijze vooral de nadruk gelegd op de mens en niet op symptomen. Dit is dan ook het sterke punt van de Chinese geneeskunde waarbij er naar de oorzaak van het probleem wordt gezocht wat van belang is indien men een blijvende oplossing van het probleem wenst te verkrijgen. De mens bestaat o.a. uit een netwerk van energiebanen of meridianen. Hierin moet er een evenwicht zijn tussen Yin en Yang (vergelijkbaar met de termen materie en energie in de moderne fysica) waardoor de energie zich evenwichtig en harmonieus gaat bewegen. Als er een verstoring is in dit evenwicht treedt er ziekte of pijn op. Op dit netwerk van meridianen bevinden zich specifiek gelegen acupunctuurpunten.

Elk punt heeft een bepaalde invloed op ons lichaam en naargelang de aandoening worden deze zorgvuldig uitgekozen. Door het aanprikken van deze punten kan men de energiestroom in de meridianen beïnvloeden. De energie kan enerzijds gestimuleerd worden en anderzijds afgeremd worden afhankelijk van de gestelde diagnose.
De meest gebruikte techniek is de naaldtechniek. Hierbij worden de punten aangeprikt met steriele flinterdunne naaldjes.
Om de energie te kunnen beïnvloeden is er een naaldsensatie nodig die aangevoeld wordt door de patiënt als een lichte elektrische sensatie(Dei Qi).
Deze sensatie wordt meestal bereikt door de naald lichtjes te bewegen.

Ooracupunctuur:

De oorschelp is een complete weerspiegeling van het lichaam, het toont het beeld van een omgekeerde foetus. Door het prikken van kleine verblijfnaaldjes kan men via het oor, de organen, gewrichten en bepaalde mechanismen beïnvloeden, dit wordt o.a. met succes toegepast bij anti-rookbehandelingen, schouder en elleboogpijnen,... Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleine verblijfsnaaldjes die oppervlakkig in de huid gestoken worden De naaldjes blijven een vier-tal dagen zitten en vallen er meestal vanzelf uit. Ooracupunctuur en lichaamsacupunctuur zijn perfect te combineren.